Job Position

Inxhinier i ndërtimtarisë

Përshkrim i përgjithshëm i pozicionit të punës:

 • Inxhinieri do të angazhohet në implementimin e projekteve të ndërtimit. Përgatitjen e dokumenteve teknike organizimin e fuqisë punetore per realizim te projektit dhe menaxhimin e aseteve te duhura per projekt.
 • Inxhinieri do te kryej matje te vazhdueshme ne teren dhe do ti beje raportet e pozicioneve te perfunduara.
 • Gjithashtu duhet të mbajë komunikim me klientin, sqarimin e kërkesave të klientit, kuptimin e tyre dhe aplikimin ne terren.
 • Mbajtja evidencave të ndryshme teknike dhe financiare.
 • Kandidatit duhet të ketë aftësi përshtatshmërie me kolegët në kompani.

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Porosi materiali
 • Kalkulime te kostos dhe te materialit.
 • Menaxhim me ekipe punuese
 • Organizim dhe sinkronizim.
 • Pergatitje dokumentacionit teknik per aplikime per leje.
 • Menaxhim me ekipe punuese
 • Organizim dhe sinkronizim.
 • Detyra tjera relevante që mund të përcaktohen nga drejtori i kompanisë.

Për të aplikuar ju lutem mbushni aplikacionin e mëposhtëm:

  Ketu mund te ngarkoni CV-ne tuaj:


  NA KONTAKTONI

  Ne jemi të lumtur t'ju flasim për projektin tuaj.

  +383 48 511 011

  08:00 am - 05:00 pm

  info@s-imeri.com

  contact@s-imeri.com