Sisteme të tavaneve të lëshuara
Sisteme të tavaneve të lëshuara
Mënyrë efikase, estetike dhe mbulim perfekt i instalimeve të objektit tuaj.
Plafonat e lëshuar, kanë një llojllojshmëri të madhe të zgjedhjes.
Sisteme të tavaneve të lëshuara
Sisteme të tavaneve të lëshuara Mënyrë efikase, estetike dhe mbulim perfekt i instalimeve të objektit tuaj.Plafonat e lëshuar, kanë një llojllojshmëri të madhe të zgjedhjes.
Fasada
Fasada Fasada plastike, fasada silikoni, fasada minerale, fasada dekoruese dhe modele te pafundme.
Fasada me izolime termike dhe tjera
Fasada me izolime termike dhe tjera Izolim termik, për rritje të efiqiencës dhe ruajtje të energjisë