DIENSTLEISTUNGEN

IZOLIM TERMIK I FASADES

Sistemet e Izolimit Termik të Fasadeve

Ne jemi specialistë në izolimin termik të fasadave.

Izolimi termik nuk do të thotë vetëm kursim energjie dhe mbrojtje klimatike. Ai gjithashtu ndikon pozitivisht në klimën e banimit dhe në qetësinë në ambientet e banimit. Duke zvogëluar humbjet e ngrohjes, temperaturat e sipërfaqes në muret rriten, çka çon në mbajtjen e temperaturës së ambientit relativisht të qëndrueshme. Kjo sjell një klimë banimi të këndshme dhe rrit qetësinë.

Inxhinierët tanë me kompetencë dhe të trajnuar do t’ju këshillojnë gjerësisht dhe do t’ju propozojnë dhe ofrojnë një sistem të përshtatshëm izolimi për objektin tuaj.

Nëse një shtëpi nuk është izoluar mjaftueshëm ose është izoluar në mënyrë të dobët, kjo çon në kostot e larta të energjisë, klimën e keqe të banimit, por gjithashtu edhe në dëmtime nga lagështia në brendësi, që pastaj mund të çojë në formimin e kërpudhave. Për këtë arsye, izolimi termik duhet të kryhet ekskluzivisht nga personeli i trajnuar profesional. Ne ofrojmë të gjitha hapat nga planifikimi deri në zbatim.

 

Izolimi i Fasadeve me profesionalizëm

Një izolim termik i zbatuar në mënyrë profesionale kërkon mbikëqyrje në detaje. Puna jonë e madhe e punonjësve të trajnuar ofron një realizim të shpejtë të projektit tuaj të izolimit. Me përvojën  e vazhdueshëm të punonjësve tanë, ata mund t’ju ofrojnë një koncept të sigurt për izolimin e ndërtesës suaj.

Izolimi termik profesionist me WDVS

Sistemet e izolimit termik të bashkuar kanë treguar vlerën e tyre, pasi ato ndihmojnë efektivisht në kursimin e kostos së ngrohjes dhe rritjen e vlerës së pronës. Me kombinimin e fuqishëm të punonjësve të kualifikuar dhe furnizuesve, sistemet zbatohen profesionalisht në objekt. Përgjithësisht, të gjitha nënfaqet janë të përshtatshme, kështu që edhe në një bazë jo të qëndrueshme ose të paqëndrueshme, WDVS mund të aplikohet me një sistem të shiritave.

WDVS të lartë cilësie nga materialet e ndryshme

Klientët tanë zgjedhin sistemet e ndryshme për ndërtim të ri dhe rindërtim, pavarësisht nëse janë sisteme anorganike si p.sh. pambuk mineral, sisteme organike si p.sh. pllaka polisteroli (styropor) etj.

NA KONTAKTONI

Ne jemi të lumtur t'ju flasim për projektin tuaj.

+383 48 511 011

08:00 am - 05:00 pm

info@s-imeri.com

contact@s-imeri.com