DIENSTLEISTUNGEN

SUVATIM

Suvatimi i mbrendshëm

Punimet e suvatimit për hapësirat e brendshme. 

Duke suvatuar muret dhe tavanet e brendshme, jo vetëm që realizohen kërkesat funksionale, por edhe ato estetike. Përveç kompensimit të pabarazive në sipërfaqe, suvatimi si sipërfaqe bazë për punimet tjera, si për shembull gletimi apo fasadimi. 

Suvatuesit tanë mund të përshtaten me kërkesat individuale të hapësirave, duke e bërë realitet dëshirën tuaj.

Ndryshimet e lagështisë në ajër të dhomës kanë një ndikim negativ në klimën e dhomës. Për të kompensuar këtë, në hapësira nevojiten materiale ndërtimi që mund të rregullojnë lagështinë. Sidomos në brendësi, suvatimi mund të përmbushë këtë funksion dhe të kontribuojë në një klimë pozitive të dhomës. Varësisht nga zgjedhja e materialeve, ky efekt mund të përforcohet edhe më shumë. Me një gamë të gjerë të shërbimeve, nga zgjedhja individuale e materialeve, ngjyrave dhe strukturave deri te përfundimi i punimeve të gipsit, ne realizojmë punime të vogla dhe të mëdha të gipsit në sektorin komercial, industrial dhe privat.

Suvatimet kryesore që ofrojmë janë:

Suvatime me baze çimento

Suvatime me bazë gipsi

Suvatime me karakteristika speciale

Muret dhe tavanet e suvatuara plotësojnë aspektet funksionale dhe estetike.

Nëse është një ndërtim i ri ose një renovim i suvatimit në objektin ekzistues, kombinimi i shumëllojshmërisë së suvatimeve,  ofron një hapësirë të madhe për dizajn kur është fjala për suvatimin e brendshëm. Me përshtatjen optimale për kërkesat e objektit tuaj, ne ju konsultojmë detajisht për materiale dhe optika të përshtatshme, që rezultati i mëvonshëm të përputhet me pritjet tuaja. Përmes zgjedhjes së materialeve speciale si për shembull gipsi për të hequr lagështinë ose gipsi për rikonstruksion, gipsi i brendshëm mund të përdoret edhe për zona me kërkesa të larta.

NA KONTAKTONI

Ne jemi të lumtur t'ju flasim për projektin tuaj.

+383 48 511 011

08:00 am - 05:00 pm

info@s-imeri.com

contact@s-imeri.com