DIZAJN I BRENDSHEM

DIZAJN I BRENDSHEM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RENOVIME THEMELORE

SCHLÜSSELFERTIG & RENNOVIERUNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NGJYROSJE

MALEREI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NDERTIM I THATE

TROCKENBAU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

SUVATIM

Suvatimi i mbrendshëm

Punimet e suvatimit për hapësirat e brendshme. 

Duke suvatuar muret dhe tavanet e brendshme, jo vetëm që realizohen kërkesat funksionale, por edhe ato estetike. Përveç kompensimit të pabarazive në sipërfaqe, suvatimi si sipërfaqe bazë për punimet tjera, si për shembull gletimi apo fasadimi. 

Suvatuesit tanë mund të përshtaten me kërkesat individuale të hapësirave, duke e bërë realitet dëshirën tuaj.

Ndryshimet e lagështisë në ajër të dhomës kanë një ndikim negativ në klimën e dhomës. Për të kompensuar këtë, në hapësira nevojiten materiale ndërtimi që mund të rregullojnë lagështinë. Sidomos në brendësi, suvatimi mund të përmbushë këtë funksion dhe të kontribuojë në një klimë pozitive të dhomës. Varësisht nga zgjedhja e materialeve, ky efekt mund të përforcohet edhe më shumë. Me një gamë të gjerë të shërbimeve, nga zgjedhja individuale e materialeve, ngjyrave dhe strukturave deri te përfundimi i punimeve të gipsit, ne realizojmë punime të vogla dhe të mëdha të gipsit në sektorin komercial, industrial dhe privat.

Suvatimet kryesore që ofrojmë janë:

Suvatime me baze çimento

Suvatime me bazë gipsi

Suvatime me karakteristika speciale

Muret dhe tavanet e suvatuara plotësojnë aspektet funksionale dhe estetike.

Nëse është një ndërtim i ri ose një renovim i suvatimit në objektin ekzistues, kombinimi i shumëllojshmërisë së suvatimeve,  ofron një hapësirë të madhe për dizajn kur është fjala për suvatimin e brendshëm. Me përshtatjen optimale për kërkesat e objektit tuaj, ne ju konsultojmë detajisht për materiale dhe optika të përshtatshme, që rezultati i mëvonshëm të përputhet me pritjet tuaja. Përmes zgjedhjes së materialeve speciale si për shembull gipsi për të hequr lagështinë ose gipsi për rikonstruksion, gipsi i brendshëm mund të përdoret edhe për zona me kërkesa të larta.

IZOLIM TERMIK I FASADES

Sistemet e Izolimit Termik të Fasadeve

Ne jemi specialistë në izolimin termik të fasadave.

Izolimi termik nuk do të thotë vetëm kursim energjie dhe mbrojtje klimatike. Ai gjithashtu ndikon pozitivisht në klimën e banimit dhe në qetësinë në ambientet e banimit. Duke zvogëluar humbjet e ngrohjes, temperaturat e sipërfaqes në muret rriten, çka çon në mbajtjen e temperaturës së ambientit relativisht të qëndrueshme. Kjo sjell një klimë banimi të këndshme dhe rrit qetësinë.

Inxhinierët tanë me kompetencë dhe të trajnuar do t’ju këshillojnë gjerësisht dhe do t’ju propozojnë dhe ofrojnë një sistem të përshtatshëm izolimi për objektin tuaj.

Nëse një shtëpi nuk është izoluar mjaftueshëm ose është izoluar në mënyrë të dobët, kjo çon në kostot e larta të energjisë, klimën e keqe të banimit, por gjithashtu edhe në dëmtime nga lagështia në brendësi, që pastaj mund të çojë në formimin e kërpudhave. Për këtë arsye, izolimi termik duhet të kryhet ekskluzivisht nga personeli i trajnuar profesional. Ne ofrojmë të gjitha hapat nga planifikimi deri në zbatim.

 

Izolimi i Fasadeve me profesionalizëm

Një izolim termik i zbatuar në mënyrë profesionale kërkon mbikëqyrje në detaje. Puna jonë e madhe e punonjësve të trajnuar ofron një realizim të shpejtë të projektit tuaj të izolimit. Me përvojën  e vazhdueshëm të punonjësve tanë, ata mund t’ju ofrojnë një koncept të sigurt për izolimin e ndërtesës suaj.

Izolimi termik profesionist me WDVS

Sistemet e izolimit termik të bashkuar kanë treguar vlerën e tyre, pasi ato ndihmojnë efektivisht në kursimin e kostos së ngrohjes dhe rritjen e vlerës së pronës. Me kombinimin e fuqishëm të punonjësve të kualifikuar dhe furnizuesve, sistemet zbatohen profesionalisht në objekt. Përgjithësisht, të gjitha nënfaqet janë të përshtatshme, kështu që edhe në një bazë jo të qëndrueshme ose të paqëndrueshme, WDVS mund të aplikohet me një sistem të shiritave.

WDVS të lartë cilësie nga materialet e ndryshme

Klientët tanë zgjedhin sistemet e ndryshme për ndërtim të ri dhe rindërtim, pavarësisht nëse janë sisteme anorganike si p.sh. pambuk mineral, sisteme organike si p.sh. pllaka polisteroli (styropor) etj.

NA KONTAKTONI

Ne jemi të lumtur t'ju flasim për projektin tuaj.

+383 48 511 011

08:00 am - 05:00 pm

info@s-imeri.com

contact@s-imeri.com