Imprint

S.Imeri Sh.P.K.

Rr. Nëna Tereza Kati 3, 50000 Gjakova, Kosovo

 

Përgjegjësia:

Përgjegjësia për përmbajtjen

Përmbajtja e faqeve tona u krijua me shumë kujdes. Sidoqoftë, ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi për korrektësinë, plotësinë dhe aktualitetin e përmbajtjes. Si ofrues i shërbimit, ne jemi përgjegjës për përmbajtjen tonë në këto faqe në përputhje me ligjin e përgjithshëm në përputhje me 7 Para. Sipas 8 deri në 10 TMG, ne si ofrues i shërbimit nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionin e palës së tretë të transmetuar ose të ruajtur ose për të hulumtuar rrethanat që tregojnë veprimtari të paligjshme. Detyrimet për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit sipas ligjeve të përgjithshme mbeten të paprekura. Sidoqoftë, përgjegjësia në këtë drejtim është e mundur vetëm nga pika në të cilën ne bëhemi të vetëdijshëm për një shkelje specifike ligjore. Sapo të bëhemi të vetëdijshëm për shkelje të tilla ligjore, ne do ta heqim këtë përmbajtje menjëherë.

E drejta e autorit

Përmbajtja dhe punimet në këto faqe të krijuara nga operatori i faqes së internetit i nënshtrohen ligjit gjerman për të drejtat e autorit. Dublikimi, përpunimi, shpërndarja dhe çdo lloj shfrytëzimi jashtë kufijve të ligjit të së drejtës së kopjimit kërkon pëlqimin me shkrim të autorit ose krijuesit përkatës. Shkarkimet dhe kopjet e kësaj faqe në internet lejohen vetëm për përdorim privat, jotregtar. Për sa kohë që përmbajtja në këtë faqe nuk është krijuar nga operatori, respektohen të drejtat e autorit të palëve të treta. Në veçanti përmbajtjet e palëve të treta janë shënuar si të tilla. Nëse megjithatë duhet të bëheni të vetëdijshëm për një shkelje të së drejtës së autorit, ne do t’ju kërkojmë të na njoftoni në përputhje me rrethanat. Nëse bëhemi të vetëdijshëm për shkeljet ligjore, ne do ta heqim përmbajtjen e tillë menjëherë.

NA KONTAKTONI

Ne jemi të lumtur t'ju flasim për projektin tuaj.

+383 48 511 011

08:00 am - 05:00 pm

info@s-imeri.com

contact@s-imeri.com