Ndërtim i thatë
Ndërtim i thatë
Konstruksionet e thata kanë një përdorim të gjerë për faktin se kanë peshë të vogël, janë të shpejta në montim dhe kanë kosto të ulët.
Me sistem knauf të konstruksionit mund të realizohen edhe format më të ndërlikuara, profesionalizmi ynë me këto sisteme tashmë mbush 15 vite.
Sisteme të tavaneve të lëshuara
Sisteme të tavaneve të lëshuara Mënyrë efikase, estetike dhe mbulim perfekt i instalimeve të objektit tuaj.Plafonat e lëshuar, kanë një llojllojshmëri të madhe të zgjedhjes.
Fasada
Fasada Fasada plastike, fasada silikoni, fasada minerale, fasada dekoruese dhe modele te pafundme.
Fasada me izolime termike dhe tjera
Fasada me izolime termike dhe tjera Izolim termik, për rritje të efiqiencës dhe ruajtje të energjisë